Författare: webmaster

Trädfällning

Policy för trädfällning på föreningens mark på initiativ av enskilda stugägare
  • Ansökan om trädfällning på föreningens mark skall skickas till styrelsen per e-post, och styrelsen skall godkänna ansökan innan fällning av träd får ske (e-postadress och övrig kontaktinformation till styrelsen finns på hemsidan www.narfjallet.se).
  • Ansökan skall beskriva hur många träd som önskas fällas och var träden står. Volymen skall vara skälig och fällning för att skapa ”gator” får ej ske.
  • Någon ekonomisk kompensation till föreningen utgår ej.
  • Grannar med angränsande tomt samt eventuella berörda grannar på andra sidan av föreningens mark där träd avses fällas skall godkänna innan dess att fällning sker.
  • För det fall överenskommelse med berörda stugägare enligt ovan inte kan uppnås skall styrelsen äga rätt att besluta om trädfällning ska få ske enligt önskemål eller ej.
  • Den stugägare som fäller träd på föreningens mark står själv för alla kostnader relaterade till trädfällningen och ansvarar för att träddelar och ris forslas bort.

Påsken 2018

Påsken i Sälen bjöd på fantastiskt väder. Temperatur nära nollan på dagarna och 15-17 grader kallt på nätterna. Fin skidåkning och möjlighet att sitta i en snödriva och njuta med fika. Traditionsenligt hölls Närfjällsbyns årsmöte på Långfredagen där ett 15-tal medlemmar deltog.