1964-1965 skapades Närfjällsbyn som ett av de första fritidshusområdena i Sälenfjällen. Husen var av enhetlig typ och byggdes av Ensenhus AB i Rättvik.

1965, samma år som byggföretaget gick i konkurs, bildades Närfjällsbyns stugägareförening. Föreningen skulle bl.a. tillgodose de nyblivna husägarnas intressen samt förvalta det 15 hektar stora grönområde som hör till området.

I början ingick även underhåll och vinterväghållning av vägar inom området. Detta sköts numera av Stornärfjällets Samfällighetsförening.

Föreningens medlemmar hade under lång tid hjälp av Valle Eriksson och hans fru Elsa bosatta i Rörbäcksnäs. Valle skötte snöröjningen de inledande åren. Av Valle och Elsa kunde man får hjälp med påsättning av värme och vatten (De flesta stugorna stängde av värmen under frånvaro) nyckelutlämning och diverse jobb och tillsyn.

Ett sophus fanns vid infarten till området där nu två containers står. I sophuset placerades i början både latrintunnor och sopsäckar. På 80-talet installerade de flesta en septic-tank som tömdes med slambil. Numera har de flesta anslutit sig till det kommunala avlopp som på föreningens initiativ byggdes 2007.

Slalom åktes från början i Tandådalens två backar som byggdes 1963. 1966 kunde de som hade utsikt mot Hundfjället beskåda hur man byggde en tvåstolslift i Hundfjället. (Första året fanns familjebacken och stora backen som bestod av en sned nedförslöpa ungefär där E8:an ligger. Backen byggdes följande år om till nuvarande ”Branten”) Inget försäljningsställe fanns utan man var tvungen att medta choklad i egen termos när man skulle fika.

Medlemmar i föreningen har alltid kunna nyttja det s.k. Röda spåret för längdskidåkning. Från början gick det delvis där Orrlidens stugområde nu ligger och spårades manuellt av den skidåkare som råkade vara först ute efter snöfall. Numera dras spåren maskinellt med pistmaskin och ingår som en del i Stornärfjällets Samfällighetsförening där vi via andelar betalar för drift och underhåll.

Föreningen har en aktiv styrelse som under årets lopp har genomgåtts av många eldsjälar. Föreningen håller traditionsenligt årsstämma på långfredagen. I början höll man till i Folkets hus i Rörbäcksnäs men numera hålls mötet närmare, de senaste åren i Hundfjällets hotell.