Kontaktinformation

Styrelse

Ordförande Klas Wigert ordforande@narfjallet.se
Sekreterare Martin Sakari sekreterare@narfjallet.se
Kassör Marie Olsson kassor@narfjallet.se
Ledamot Ida Ahlfont Ledamot 1
Ledamot Eva Eriksson Ledamot 2

Revisor

Revisor Maria Ivarsson revisor@narfjallet.se
Suppleant Stefan Thunberg revisorsuppleant@narfjallet.se

Valberedning

Sammankallande Patrik Fredin valberedning1@narfjallet.se
Lars Hägg valberedning2@narfjallet.se

Övrigt

Webmaster Klas Wigert webmaster@narfjallet.se